! Pro správnou funkci stránek je nutno mít povolený JavaScript !
ČeštinaEnglish

ECC®s - Emergency Control Centre system

Koncepce

Firma ZLD vyvíjí ECC®s jako nástroj, se kterým pracují lidé, na které byla přenesena odpovědnost, tak, aby jim usnadnila nelehké úkoly při rozhodování o postupech při ochraně života, zdraví a majetku občanů, obecné bezpečnosti, veřejného pořádku a to jak v běžných, tak i mimořádných a krizových situacích. ECC®s poskytuje hejtmanům, primátorům, starostům, operačním důstojníkům policie, hasičského záchrannému sboru, zdravotnické záchranné služby, dispečerům technických služeb, dopravních společností, operátorům dohledových center, civilním bezpečnostním službám i ostatním uživatelům nezbytné informace pro procesy řízení.

 

Bezpečnost

Bezpečnost je v pojetí ECC®s chápána jako stav, ve kterém k incidentům ohrožujícím zákonem chráněné zájmy nedochází. Pokud k incidentu přesto dojde, má pro ochranu bezpečnosti příslušný řídící pracovník k dispozici všechny dostupné technické a informační systémy ve vzájemné součinnosti. Při řešení události je lhostejné, zda je zdrojem ohrožení pachatel, živel, výpadek funkcionality, nebo havarijní či krizový stav, protože jsou vždy uplatňovány obdobné postupy, rutiny a akce. ECC®s využívá interoperability jednotlivých systémů ochrany bezpečnosti a ve své modulární stavbě respektuje jejich základní funkce. Integrací těchto funkcí však vytváří zcela novou kvalitu. Ochrana života, zdraví a majetku občanů, společenského majetku, životního prostředí a funkcionality veřejné správy je díky službám, které poskytuje ECC®s, účinnější.

 

Zásah hasiče při úniku nebezpečného plynuSpolupráce složek záchranného systému

Dlouhodobá strategie

Dlouhodobá strategie nasazení ECC®s vychází z principu ochrany investic, respektuje dříve pořízené, nebo plánované technické systémy ochrany bezpečnosti, nad kterými vytváří softwarovou nástavbu. Charakteristickým rysem je modularita, umožňující budovat ucelené řešení v souladu s vlastní koncepcí a možnostmi uživatele. Konkrétní provedení se vždy přizpůsobuje národním, místním nebo uživatelským požadavkům. Na každém stupni je systém budován tak, aby umožnil spolupráci a součinnost aktivních aktérů ochrany bezpečnosti či krizového řízení všech stupňů a profesního zaměření. Naším cílem je koncentrovat informace z dílčích subsystémů do společného obrazu situace tam, kde jsou zákonem stanoveny příslušné kompetence a odpovědnosti.

 

Copyright © 2007-2015, Z.L.D. s.r.o., www.zld.cz
Project : eccs
Page : about/conception
Last changed : 20.05.2009 16:07:45
Dvojitá hlavička a patička + obsah
script time : 1.295633 sec
DB touch : 36
user : | Nepřihlášený uživatel | Nepřihlášený uživatel
Čeština
utf-8


scrollTop
xxxx : yyyy